Politika e Cookies

1. HYRJE

Faqja e internetit www.ismod.mk përdor cookies.

Një “cookie” është një skedar që përmban një identifikues që dërgohet nga një server në internet në një shfletues uebi dhe ruhet nga shfletuesi. Më pas, identifikuesi i dërgohet serverit sa herë që shfletuesi kërkon faqen nga serveri.

Cookies mund të jenë “cookie të vazhdueshme” ose “cookie” të sesionit: “cookie” të vazhdueshme që do të ruhen nga një shfletues uebi dhe do të mbeten të vlefshme deri në një datë të caktuar skadimi, përveç nëse përdoruesi i fshin ato përpara datës së skadimit; Një cookie e sesionit, nga ana tjetër, do të skadojë në fund të sesionit të përdoruesit, kur shfletuesi i internetit është i mbyllur.

Cookies mund të mos përmbajnë informacione që identifikojnë personalisht përdoruesin, por të dhënat personale që mbajmë për ju mund të lidhen me informacionin e ruajtur dhe marrë nga cookies.

 

2. COOKIES TË PËRDORUR NGA MOD ELECTRONIKS 2021 SHPKNJP IMPORT-EKSPORT SHKUP

MOD ELECTRONIKS 2021 DOOEL import-eksport Shkup përdor cookies për qëllimet e mëposhtme:

  • authentication and status – ne përdorim cookie për t’ju identifikuar kur vizitoni faqen tonë të internetit (cookies që përdoren për këtë qëllim janë: tk_ai, wordpress_test_cookie, wp-settings-2, wp-settings-time-2, wordpress_sec, age_gate, _fbp);
  • shopping cart – ne përdorim cookie për të ruajtur gjendjen e karrocës suaj të blerjeve ndërsa jeni në faqen tonë të internetit (cookie-t e përdorura për këtë qëllim janë: wp_woocommerce_session_ID, woocommerce_items_in_cart);
  • personalization – ne përdorim cookie për të ruajtur informacione rreth preferencave tuaja dhe për të personalizuar faqen tonë të internetit për ju (cookies që përdoren për këtë qëllim janë: wp_woocommerce_session_ID);
  • security – ne përdorim cookies si një element i masave të sigurisë që përdoren për të mbrojtur llogaritë e përdoruesve, duke përfshirë parandalimin e përdorimit mashtrues të kredencialeve të hyrjes dhe për të mbrojtur faqen tonë të internetit, (cookies që përdoren për këtë qëllim janë: tk_ai , wordpress_test_cookie, moove_gdpr_popup, wp-settings-2 , wp-settings-time-2, wordpress_sec, age_gate);
  • advertising – ne përdorim cookie për të na ndihmuar të shfaqim reklama që do të jenë të rëndësishme për ju (cookies që përdoren për këtë qëllim janë: usida, sb, prani, fr, xs, fbl_ci, c_user, datr, dpr, wd, fbl_st, fbl_ct);
  • analysis – ne përdorim cookie për të na ndihmuar të analizojmë përdorimin dhe performancën e faqes sonë të internetit (cookies që përdoren për këtë qëllim janë: ga_session); dhe
  • cookie consent – ne përdorim cookie për të ruajtur preferencat tuaja në lidhje me përdorimin e cookie-ve në përgjithësi (cookies që përdoren për këtë qëllim janë: moove_gdpr_popup).

 

3. MENAXHIMI I COOKIE-ve

Shumica e shfletuesve ju lejojnë të refuzoni pranimin e cookies dhe të fshini skedarët e cookies. Metodat për ta bërë këtë ndryshojnë nga shfletuesi në shfletues dhe nga versioni në version.

Megjithatë, ne ju informojmë se nëse bllokoni cookies, mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha ose disa nga funksionet e faqes sonë të internetit.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë të Cookies, ju lutemi na kontaktoni në privacy@modelektroniks.mk.

To top