Informacion i dobishëm

Pajisjet ISMOD™ nuk janë pa rrezik!

Pajisjet ISMOD përdorin fishekë duhani jo të djegshëm, të cilat janë produkte duhani që përmbajnë nikotinë.

Gratë shtatzëna dhe ato gjidhënëse, si dhe personat që kanë ose janë në rrezik për sëmundje të zemrës, kanë kriza epileptike dhe/ose sulme, si dhe diabetikët dhe personat e kategorive të tjera të cenueshme shëndetësore nuk duhet të përdorin produkte që përmbajnë nikotinë.

Nëse keni pyetje në lidhje me gjendjen tuaj ekzistuese shëndetësore dhe nëse duhet të përdorni ISMOD™, konsultohuni me mjekun tuaj.

Megjithatë, vendimi juaj më i mirë është të ndaloni përdorimin e produkteve të duhanit!

 

Si funksionon pajisja ISMOD?

Qëllimi i pajisjes ISMOD është të ngrohë një fishek duhan jo të djegshëm, i cili krijon një aerosol që përmban nikotinë në sasi më të vogël në krahasim me një cigare tradicionale, por edhe me sasi të reduktuara ndjeshëm të përbërësve të dëmshëm dhe potencialisht të dëmshëm në krahasim me ato të prodhuara nga cigaret tradicionale. Kjo mundësohet nga temperaturat më të ulëta që përdoren për të ngrohur fishekun e padjegshëm të duhanit, në krahasim me temperaturat më të larta që përdoren për djegien e duhanit në një cigare tradicionale.

Gjatë djegies së duhanit në një cigare tradicionale në temperatura të larta (më shumë se 800°C) krijohen shumë përbërës të dëmshëm dhe potencialisht të dëmshëm, dhe parimi i pajisjes ISMOD është të zvogëlojë krijimin dhe ekspozimin e përbërësve të dëmshëm dhe potencialisht të dëmshëm përmes ngrohjes së kontrolluar të fishekëve nga duhani jo i djegshëm, në temperatura më të ulëta deri në 350°C (krahasuar me temperaturat e një cigareje tradicionale), të cilat nuk shkaktojnë djegien e duhanit, në mënyrë që nëpërmjet avullimit të disa prej përbërësve në duhanin e rindërtuar (petë duhani) krijohet një aerosol që është i pranueshëm për konsumatorët. 

Në pajisjen ISMOD, proceset e djegies, pirolizës dhe progjenezës së duhanit, të cilat funksionojnë në temperatura mbi 400°C dhe janë kryesisht përgjegjëse për formimin e përbërësve të dëmshëm dhe potencialisht të dëmshëm që përmbahen në tymin konvencional nga cigaret tradicionale, nuk ndodhin. Në pajisjen ISMOD, duhani nxehet në vend që të digjet, duke rezultuar në një reduktim të ndjeshëm të përbërësve të dëmshëm dhe potencialisht të dëmshëm në krahasim me cigaret tradicionale.

Përdorimi i fishekëve të duhanit jo të djegshëm

Përdorni vetëm:

  • ISMOD II Plus™ me fishekë duhani të padjegshëm Nuso™
  • ISMOD Nano™ me fishekë duhani të padjegshëm Nuso™
  • ISMOD NMate™ me fishekë duhani të padjegshëm Nuso™
  • ISMOD Mini me fishekë duhani të padjegshme™ Nuso™

Është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm se mund të ndodhë dëmtim i pajisjes ISMOD nëse e përdorni me ndonjë fishek tjetër të padjegshëm të duhanit, përveç fishekëve të padjegshëm të duhanit Nuso™.

Mos ndërroni fishekët nga duhani jo i djegshëm dhe mos shtoni asnjë substancë në to!

Bateria dhe kapaciteti

Pajisjet ISMOD, trupat së bashku me montimet, përdorin një bateri litium-jonike.

Duhet të dini se ka një moshë vjetërsimi, d.m.th. se është i shpenzueshëm dhe kapaciteti i tij zvogëlohet me kalimin e kohës kur përdoret dhe vjetërohet. Kjo rezulton në një reduktim të aftësisë së baterisë për të siguruar energji të mjaftueshme për funksionimin korrekt dhe më të mirë të pajisjes elektronike, kështu që seancat tuaja mund të duken më të shkurtra dhe pas karikimit, koha e plotë e baterisë mund të jetë më e shkurtër.

Për të ngadalësuar këtë proces të vjetërsimit natyral të baterisë, ju rekomandojmë që ta karikoni pajisjen në një zonë të rekomanduar të temperaturës, të mos e lini të boshatisur për një periudhë të gjatë kohore dhe të përdorni kabllon që vjen me pajisjen ISMOD.

To top